Litteraturtips
Författare: Kjellin, Ulf (f. 1942). Stockholms stadsbibliotek

Vatten och avlopp i kretslopp / Ulf Kjellin

Det har inte alltid varit så självklart att ha toalett och rinnande vatten hemma. På 1950-talet var det fortfarande vanligt med utedass på gårdarna i Stockholms innerstad. 100 år tidigare spred förorenat vatten dödliga sjukdomar. Visste du att 5 % av stadens invånare dog i koleraepidemin på 1830-talet? I det här kapitlet ur Sankt Eriks årsbok får du veta mer om vatten och avlopp i Stockholm. Hur fungerade de första vattenledningarna? Hur renades stockholmarnas vatten på 1990-talet, då texten skrevs? Färgbilder, skisser och diagram illustrerar. 26 sidor.

Innehåll
Stockholm på August Strindbergs tid
När allt vatten var hemburet
Sturebadet, att av de sista…
Att dricka brunn
Först teknik, sedan civilisation
Varför vattenledning
De första vattenledningarna
Hälsoläget förbättras         
Bättre vatten med ny teknik
Mer och bättre vatten, men inga avlopp
Avlopp?? Nja…
Varning för vattenklosetter
Rening i tjugoårsintervaller
Regn och asfalt
Vidare perspektiv
Allt är nyttigt, allt är farligt
Musslor i Riddarfjärden men döda bottnar i Klara sjö
Hög kvalitet på Stockholms dricksvatten
Musslor, sälar, havsörn…
Så renas avloppsvattnet
Från avloppsvatten till bränsle för bilar
”En långsiktigt hållbar samhällsutveckling”
Kretslopp och föroreningar känner inga nationsgränser

Sankt Eriks årsbok 1997, Staden på vattnet. - 1997. - S. 7-32

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad