Litteraturtips

Årstafruns gård / Per Anders Fogelström

Ett kort kapitel om Årsta gård och vilka som har bott där. Mest känd är Märta Helena Reenstierna, Årstafrun, vars dagbok om livet på gården säger mycket om 1800-talets vardagsliv. Men både före och efter Årstafruns tid har gården bebotts av prominenta personer. 4 sidor.

Utdrag ur Fogelström, Per Anders, Söder om tullen. - 1969. - S. 134-137

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Andreas Lehmanns menageri på besök i Stockholm

Andreas Lehmanns menageri på besök i Stockholm

Per Anders Fogelström om fredsrörelsens arbete för framtiden

Per Anders Fogelström om fredsrörelsens arbete för framtiden

Årstafruns dagbok : ett tidsdokument från 1800-talets Stockholm / text: Maria von Scheele

Årstafruns dagbok : ett tidsdokument från 1800-talets Stockholm / text: Maria von Scheele