Litteraturtips
Författare: Scheutz, Lisbet (f. 1939). Stockholms stadsbibliotek

Sophia Elisabeth Brenner / Lisbeth Scheutz

Ett kapitel om Sophia Elisabeth Brenner, författarinna av tillfällighetsdikter till bröllop, begravningar och andra högtider, Söderbo, mor till femton barn och på sitt sätt en tidig kvinnosakskvinna. När en lärare upptäckte att den unga Sophia var språkbegåvad övertalade han hennes pappa att hon skulle få delta i latinundervisningen, som annars bara vände sig till pojkar. Senare i livet skrev Sophia följande i en vers:

Men om det wore så att Qwinnan wore bygder
Mer swag och mera slem / som mången föreger
Så styrckes mina skiäl at hon så mycket mera
Bör hielpa sitt Förnuft bör läsa och Studera


5 sidor.

Utdrag ur Scheutz, Lisbet, Berömda och glömda stockholmskvinnor : sju stadsvandringar : 155 kvinnoporträtt. - 2001. - S. 105-109

Uppdaterad