Litteraturtips
Författare: Olsson, Nils-Olof (f. 1942). Stockholms stadsbibliotek

Stockholm : fem sekler genom konstnärens öga / Nils-Olof Olsson

Den här boken visar hur Stockholm har avbildats genom tiderna. Det första avsnittet, "Medeltiden", är illustrerat med bilder av sigill, skulpturen "Sankt Göran och draken", en karta och en ritning – däremot ingen bild av själva staden, eftersom den första kända Stockholmsavbildningen är från 1535, Vädersolstavlan. Från 1500-talet och framåt visas många olika Stockholmsmotiv, fram till målningar, teckningar och foton av staden från 1990-talet i slutet av boken. 211 sidor.

Innehåll
Företal
Medeltiden
Vasatiden
Stormaktstiden
Frihetstiden
Gustavianska tiden
Karl Johanstiden
Industrialismen
Sekelskiftet
Mellankrigstiden
- Kubister och Matisseelever
- Naivister och primitivister
- Purister och funktionalister
Efterkrigstiden
Register
Litteratur
Bildförteckning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad