Litteraturtips
Författare: Eklund, Hans (1921-2018). Stockholms stadsbibliotek

Josabeth Sjöberg : målarmamsellen från 1800-talets Stockholm : en komplett bilderbok / Hans Eklund ; med bidrag av Göran Axel-Nilsson och Gustaf Näsström

Konstnärinnan och musiklärarinnan Josabeth Sjöberg levde så gott som hela sitt liv på Södermalm, där hon målade av miljöer runtomkring sig. Bland annat målade hon 31 akvareller som föreställer de tolv bostäder hon haft mellan 1838 och 1882, gatumiljöer och porträtt av sig själv i olika kläder.

Den här boken innehåller alla Josabeth Sjöbergs bilder. Den börjar med ett avsnitt om vad hon lämnade efter sig, hur det samlades ihop och hamnade på Stockholms stadsmuseum. Vidare kan man läsa om hennes liv och miljön hon levde i, bekantskapskretsen och sysselsättningarna. Därefter består boken av hennes teckningar och akvareller och kommentarer kring dessa. 139 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad