Text
Författare: Svenska Turistföreningen. Stockholms stadsbibliotek

Några ord om den utländska turisttrafiken på Stockholm

Denna broschyr är utgiven år 1895 av Svenska Turistföreningens Styrelse efter att de hållit ett möte i Stockholm där huvudfrågan var "Hvad kan göras för höjande af den utländska turisttrafiken på Stockholm?" De insåg på mötet att de skulle behöva sprida frågan till allmänheten och gav då ut denna broschyr.

Innehåll
Förord
1. Turistväsendets ekonomiska betydelse
2. Turistväsendets betydelseär utomlands allmänt erkänd
3. Om turisttrafiken i Sverige skall höjas, måste början göras med Stockholm
4. Hvad betyder en ökad turisttrafik på Stockholm?
5. Hvad har Turistföreningen hittills uträttat?
6. Är det Turistföreningen frågan i främsta rummet angår?
7. Hvad bör göras?


En intressant broschyr för dig som vill veta hur turistnäringen såg ut i slutet av 1800-talet i Stockholm och hur man ville att den skulle utvecklas. 14 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad