Litteraturtips
Författare: Forsgren, Nils (f. 1937). Stockholms stadsbibliotek

Råcksta gård : från Lilliecrantz till Vattenfall / Nils Forsgren

Boken beskriver Råcksta gårds historia, från 1600-talet, då justitieborgmästare Lilliecrantz bytte till sig gården, till 1960-talet, då gården restaurerades med hjälp av Stockholms stadsmuseum. Sedan 1955 ägs den av Vattenfall.

Bokens sista kapitel är en rundtur genom gårdens vackra rum, med gamla takmålningar och kakelugnar. Efter det sista kapitlet finns Råcksta gårds ägare genom tiderna uppräknade. 143 sidor.

Innehåll
Råckstas första bebyggare
Johan Lilliecrantz – den adlade handlarsonen
Råcksta gård blir säteri
Säterifriheten dras in
Kraftkarlen Strömner bygger dagens Råcksta gård
Charlotta Strömners och Elof Burmans rockad
Falkonerare Boogers blodiga hantering
Den upplyste president Carleson
Råcksta gård fullbordas på Reenstiernas tid
Nytt försök att återfå säterifriheten
Råcksta trädgård – med rätt att promenera i
Den legendariske silversmeden
Skyddsjuden Elias Magnus
Georg de Frese – sjöhjälte med reservation
Den stränge herden Jungblad
Ofrälset drar in på Råcksta
Råcksta på exekutiv auktion
Snuskungen rustar upp
Råcksta som välskött elevgård
Råcksta som samhällsbyggarnas ABC
Riv skiten!
Husesyn på dagens Råcksta gård
Råcksta gårds ägarlängd
Noter
Källor
Bildförteckning

Uppdaterad