Text
Författare: Palmstedt, Carl (1785-1870). Stockholms stadsbibliotek

Om angelägenheten, att här i Stockholm inrätta ett Museum för naturvetenskap, slöjd och konst / Carl Palmstedt

1854 föreslog högt uppsatta män att ett museum skulle grundas i Göteborg, där man skulle föra samman naturvetenskaps- och konstsamlingar under ett och samma tak. Detta blev en inspiration för stockholmarna. Man började skriva uppsatser som alla, inte bara högt uppsatta personer, hade möjlighet att läsa. Uppsatserna handlade om hur bra det skulle vara om även Stockholm fick ett liknande museum.

Ett par år senare lämnade Carl Palmstedt in en offentlig anmälan om att grunda ett museum. I den stod bland annat vad för föremål som skulle samlas in till utställningar och samlingar och hur ekonomin skulle klaras. Hela den anmälan finns att läsa i denna skrift. 12 sidor.

Uppdaterad