Litteraturtips
Författare: Fredricsson, Bengt. Stockholms stadsbibliotek

Timmermansordens hospital : ett 200-årsminne / Bengt Fredricsson

Timmermansordens syfte var att hjälpa människor i nöd, bland annat sådana som råkat ut för olyckor i byggande och i krig. 1788 köpte orden egendomen Eriksberg (vid nuvarande Eriksbergsplan), där man 1 november 1796 öppnade ett hospital. Där tog man emot personer "som återkommit från krig med försvagad hälsa eller med stympade lemmar, liksom andra som under fredstid blivit lemlästade eller oförmögna till arbete genom olycksfall vid byggande." För att få bli "hospitalshjon", som de intagna på hospitalet kallades, skulle de dessutom vara så fattiga att de inte kunde klara sig på annat sätt.

Boken handlar om Timmermansordens hospitals historia och också om hur annan fattigvård, sjukvård och välgörenhet såg ut förr i tiden. Här finns en lång förteckning över hospitalshjon med information om vilka skador de hade när de sökte till hospitalet, en tabell över dödsorsaker bland de intagna och fakta om de anställda läkarna. Timmermansorden instiftades 1761 och sedan 1800-talet verkar den bara i Stockholm. 168 sidor.

Uppdaterad