Litteraturtips

Slussen / fotografier: Lena Granefelt ; text: Petter Lindgren

Poesibok om Slussen, med personliga fotografier och dikter. 72 sidor.