Litteraturtips
Författare: Åkerlind, Ingrid, Hökstrand, Leif. Stockholms stadsbibliotek

Jakten på skräddarmästare C. F. Molander : så hittar du i Stockholms arkiv / Leif Hökstrand, Ingrid Åkerlind

På 1940-talet revs murar och golv på Storkyrkobrinken 10 i Gamla stan. Under golvbräderna hittade man ett kuvert som bland annat innehöll ett brev. Brevet började: "År 1897, den 24. Februari inlades detta golf, af Snickarmästare P.O. Samuelsson och hans medhjelpare J.G. Johansson. Hederliga medborgare båda två. Affärslokalen innehades vid samma tid af Skräddaremästaren C.F. Molander [...]."

Kuvertet hamnade hos stadsantikvarien och hittades på nytt i arkivkällaren på Stockholms stadsmuseum på 1980-talet. Eftersom kuvertets innehåll var så intressant – brevet, ett reklamkort för skrädderiet, en lottsedel och annat – skrevs en bok om hur man tar reda på mer om historien kring sådana gamla saker. I boken beskrivs först hur man tog reda på mer om skräddarmästaren genom att titta i bland annat mantalslängder, lysningshandlingar och kyrkors arkiv. Därefter presenteras olika arkiv, bibliotek och museer i Stockholm för den som vill forska om en annan skräddarmästare, eller bagare eller sjuksköterska eller präst eller sotare ...

Uppdaterad