Litteraturtips
Författare: Bergman, Bosse (f. 1942). Stockholms stadsbibliotek

Stockholm - en vykortsdröm : ett fotografiskt stadsporträtt från 1930- och 1940-talen / Bosse Bergman

Vad säger ett vykort om staden Stockholm? Och om tiden då det kom till? I Bosse Bergmans bok visas en lång rad 1930- och 40-talsvykort från förlaget Harald Olsen. Vid varje vykort finns en text om motivet och vilket budskap bilden har. Stadens kyrkor på Harald Olsens bilder står ensamma, så att ingen annan bebyggelse syns. Betyder det att kyrkobyggnaden är stark i sig själv, eller att den är förvisad och inte får vara med bland resten av stadens byggnader? Gator och torg är ofta folktomma och ser rena och prydliga ut. Är det finare på bild än folkliv? 144 sidor.

Uppdaterad