Omslag Stockholm 1940
Litteraturtips
Författare: Ancker, Bo (1924-1997). Stockholms stadsbibliotek

Stockholm 1940 : en autentisk rapsodi genom ett kritiskt och händelserikt år / Bo Ancker

Boken Stockholm 1940 : en autentisk rapsodi genom ett kritiskt och händelserikt år berättar hur andra världskriget påverkade livet för stockholmarna. Här kan man läsa om ransoneringen av livsmedel, och ersättningarna – till exempel talas det om en ”falukorv” som var gjord på fisk, och sedan rödfärgad! Vidare kan man läsa om gengasen som användes som ersättningsbränsle till bilar och bussar, och om skyddsrummen, men också om årets klädmode.

Vintern var kall det året och bränslebristen gjorde att man inte kunde värma upp skolorna tillräckligt. Författaren, som själv gick i Nya Elementarskolan, berättar att man satt med ytterkläder på i klassrummen, men till slut gick det inte: ”I mitten av februari gavs tillstånd /…/ att slå igen och inställa undervisningen under en tid av högst fem veckor”. Eleverna fick ”kokslov”.

Boken är illustrerad med svartvita fotografier och teckningar. Här finns annonser och notiser ur tidningar som ger en bild av hur det var då. 111 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad