Kapitel/artikel
Litteraturtips
Författare: Dahlbäck, Göran (f. 1941). Stockholms stadsbibliotek

Stadens näringsliv / Göran Dahlbäck

Ett kapitel som handlar om hur Stockholms handelkontakter med omvärlden såg ut under medeltiden. Författaren tar upp både den långväga handeln kring Östersjön och det dagliga utbytet av varor och tjänster mellan stadens invånare.

På sidorna 85-88 finns en intressant tabell som visar vilka yrkesgrupper som fanns i staden och hur mycket varje yrke betalade i skatt (skott). Här finns även beskrivet vad de olika yrkena innebar, t ex att en patinomakare tillverkade trägaloscher! 36 sidor.

Utdrag ur Dahlbäck, Göran, I medeltidens Stockholm. - 1995. - S. 70-105

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad