Litteraturtips

Akallas historia / Jocke Arfvidsson

Ett kapitel om Akallas allra tidigaste historia, om fynd från brons- och järnålder, och vidare om gårdarna i Akalla by och annan bebyggelse och vilka som bodde där. Läs bland annat om hur man firade jul i Akalla i början av 1900-talet och om Akalladräkten som gömdes och glömdes. 46 sidor.

Innehåll
Akallas förhistoria
Namnet Akalla
Akallas bebyggelsehistoria
Militärtiden
Stockholms stad tar över
Från sockenstämman
Akallas båtsmanstorp
Akallabor berättar
Spånga-Järfälladräkten

Utdrag ur Akalla. - 1988. - S. 17-62

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Järvafältet
Tema

Järvafältet

På Järvafältet har det bott människor i flera tusen år - gravfält från järnåldern och runstenar från vikingatiden har en lång historia att berätta. Från början var detta en havsvik…