Litteraturtips
Författare: Scheutz, Lisbet (f. 1939). Stockholms stadsbibliotek

Beata Rosenhane / Lisbet Scheutz

Ett kapitel om Beata Rosenhane och om synen på flickors utbildning på 1600-talet.

Beatas pappa Schering Rosenhane tyckte att även flickor borde få en utbildning. Under sina resor till bland annat Frankrike märkte han att kvinnorna i de fina kretsarna var bildade, och varför skulle inte hans egna döttrar också bli det? Bara hans söner fick utbilda sig på universitet, men döttrarna fick åtminstone undervisning i hemmet. Beata skrev mycket och hennes skrivböcker finns bevarade.

Beata var tveksam till om hon skulle gifta sig eller inte, eftersom hon tyckte sig se att så få män var "förmögna till en varaktig kärlek", men till slut, vid 33 års ålder, gjorde hon det. Hennes bror uppskattade inte Beatas sätt att tänka och drog slutsatsen att det var hennes utbildning som fick henne att gå sina egna vägar. Därför bestämde han sig för att hans egen dotter skulle uppfostras till en person "utan egen vilja".

Familjen Rosenhane bodde i Schering Rosenhanes palats på Riddarholmen. 5 sidor.

Utdrag ur Scheutz, Lisbet, Berömda och glömda stockholmskvinnor: sju stadsvandringar : 155 kvinnoporträtt. - 2001. - S. 127-131

Uppdaterad