Litteraturtips
Författare: Ringberg, Bengt. Stockholms stadsbibliotek

Kvarnar över hela Söder / Bengt Ringberg

Visste du att på 1600-talet fanns det 60 väderkvarnar bara på Södermalm! Texten i detta kapitel är kort, men det finns en karta där alla de kvarnar som funnits på Södermalm är inprickade. Till kartan finns en förteckning över kvarnarna med namn, ofta vilken period de varit i bruk samt vilken typ av kvarn det var. Här finns också en teckning som föreställer ”Holländskan” – en kvarn som stod i hörnet Götgatan-Ölandsgatan. 3 sidor.

Utdrag ur Söders historia. 2. - 1990. - S. 41-43

Uppdaterad