Omslag Stockholms fastighetskalender 2015
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Stockholms fastighetskalender

I Fastighetskalendern finns kortfattad information om alla hyres- och industrifastigheter i 15 av Storstockholms kommuner.

I uppslagsdelen Fastighetsregister letar man upp fastigheterna efter vilken adress de ligger på, och får reda på när fastigheten byggdes, hur mycket den är värd, hur stor den är och så vidare. Man kan också se vilken församling en viss adress tillhör. I början av uppslagsdelen finns en lista över de förkortningar som används. I andra delar av Fastighetskalendern kan man slå upp fastigheter efter kvartersnamn och ägare.

På de flesta bibliotek finns Stockholms fastighetskalender bara som referensexemplar. Man kan med andra ord inte låna hem boken, utan bara läsa den på plats.

På vilket som helst av biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek går det också bra att använda Fastighetskalenderns webbversion. Det går att söka på gata, ägare, kvarter, stadsdel, typ av fastighet, ytor, taxeringsvärden, antal lägenheter, kontaktuppgifter med mera.

Uppdaterad