Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Råberg, Marianne (f. 1939). Stockholms stadsbibliotek

Stadsbyggandet under 1600-talet : en militärvetenskaplig disciplin / Marianne Råberg

Stockholm genomgick en omfattande förändring under 1600-talet. Malmarna byggdes ut. Staden fick en ny gräns, ett tullstaket och nya entréer genom tullportarna. De gamla gatunäten reglerades. Experterna som ritade planerna hade anknytning till fortifikationen och var drillade i samtidens spetskunskap i stadsbyggande. Nederländerna, som Sverige hade nära kontakter med, var under seklets förra del ledande inom området. Här behandlas översiktligt hur den internationella kunskapen redovisad i traktater och läroböcker såg ut och hur den kan ha påverkat Stockholms planering.

Kapitlet innehåller ritningar och kartor och avslutas med en förteckning över samtida fackböcker. 12 sidor.

Utdrag ur Sankt Eriks årsbok 2016. Invandrat och utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv. – 2016. – S. 46-57

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad