Svartvitt fotografi av August Strindberg spelandes gitarr, vid ett bord uppdukat med absint
Foto
Fotograf: Strindberg, August (1849-1912). Strindbergsmuseet

Strindberg spelar gitarr

33996 Strindberg spelar gitarr (Sg36b)

August Strindberg lever under stora delar av 1880-talet med sin familj utomlands, bland annat i Schweiz. På orten Gersau tar han och hustrun Siri von Essen 1886 en serie fotografier som visar mestadels Strindberg själv i olika roller. Vissa bilder tar Siri, andra är självporträtt Strindberg tagit med fjärrutlösare. Ett urval av dessa fotografier erbjuder Strindberg till Bonniers förlag i Stockholm, att ge ut som ett slags reportagebok. Strindberg skriver till Albert Bonnier:

”Bäste Herr Bonnier.

Med dagens post afgick ett coli postale innehållande 18 Impressionistfotografier (med text) utförda af min hustru, som ber mig negociera affären, om den är möjlig. Fotografierna framställa den gruflige qvinnohataren Aug Sg. 18 realistiska situationer (idén tagen efter Chevreulnumret). Bilderna är som synes icke några prov på vackra fotografier utan – hvad de gifva sig ut för….

Meningen vore naturligtvis att ljustrycka. Hinnes det till julen? Nej! Äro bilderna för dåliga, så skaffa vi småningom bättre materiel om Ni eller annan reflekterar på förlaget.”

Förlaget antar inte erbjudandet då, eftersom kostnaden att framställa en sådan bok med fotografier skulle bli alltför hög. Däremot gavs de ut i faksimil på förlaget som julbok 1997.

På den här bilden ser vi Strindberg spela gitarr. Bredvid honom på bordet finns bland annat en uppsättning glas, karaffer och särskilda skedar för absintdrickning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad