Svartvitt ateljéfotografi på August Strindberg nitton år gammal, under hans studietid vid  Uppsala universitet
Foto
Fotograf: Hansen, Mathias. Strindbergsmuseet

August Strindberg under studietiden vid Uppsala universitet

Åren 1867-1872 studerar Strindberg vid Uppsala universitet. Han varvar studier med arbete i Stockholm och med att skriva. 

Han läser både naturvetenskapliga och humanistiska ämnen, till exempel kemi och estetik. Hans framtida yrkesmässiga planer är vitt skilda, från att vilja bli läkare till skådespelare.

Efter ett bråk med en professor i estetik återvänder Strindberg 1872 till Stockholm, utan examen.

1879 får han sitt litterära genombrott med romanen Röda rummet.

Fotografiet är taget i Stockholm, hos daguerrotypisten och visitkortsfotografen Mathias Hansen som under en period hade ateljé på Drottninggatan 5.

Uppdaterad