Foto
Fotograf: Linné, Sigvald (1899-1986). Etnografiska museet

Gyllene templet

Fotografier som visar män som tar emot en inpackad modell av ett buddisttempel, vid Etnografiska museets dåvarande lokaler i Dragongården på Gärdet.  

Modellen finns fortfarande utställd på Etnografiska museet. Den är en liten kopia av det gyllene buddhisttemplet, Putuo Zongcheng i Chengde (tidigare Jehol) i Kina. Modellen är byggd i Kina, i exakt skala, och på uppdrag av den svenske upptäcktsresanden Sven Hedin. År 1932 kom den med båt till Stockholm, och flyttades med viss möda in på museet.

Uppdaterad