August Strindberg i sitt hem på Drottninggatan 85, bredvid ett inramat fotografi av yngsta dottern Anne-Marie.
Foto
Fotograf: Wester, Magnus. Strindbergsmuseet

Anne-Marie Strindberg, dotter till August Strindberg och Harriet Bosse

Anne-Marie föddes den 25 mars 1902 i Stockholm.

Efter föräldrarnas skilsmässa 1904 växte hon upp

växelvis hos sina föräldrar, men också hos sin moster Inez Ahlqvist.

Hon gick i Almquists skola nära Dramaten.

Anne-Marie var ett sportigt barn. Hon önskade sig äventyrsböcker, sportartiklar och  fiskeredskap och fick allt av pappa.

Anne-Marie var bara 10 år gammal då pappa dog.

Hon växte sedan upp med mamma Harriet Bosse och styvfar.

Hon studerade i Oxford och därefter i Paris.

1926 gifte hon sig med norrmannen Anders Wyller. Några år på 1930-talet bodde de i Paris där sönerna Arne och Jörgen föddes. När Tyskland ockuperade Norge 1940 arbetade hennes make illegalt med norska regeringens radioutsändningar. Han flydde sedan till England och Anne-Marie flydde med sönerna till Sverige. Anders avled kort därefter i cancer.

Anne-Marie flyttade efter krigsslutet tillbaka till Norge.

I början av 1970-talet gav hon en radiointervju. Barndomsvännen Gösta Hagelin hörde programmet, han tog kontakt och 1974 gifte de sig.

Anne-Marie blev änka igen 1979 och bodde i Sigtuna fram till sin död 2007.

På bilden ser vi Strindberg i sitt hem på Drottninggatan 85. På väggen hänger det porträtt av Anne-Marie som han tog i Furusund 1904.

 

Uppdaterad