August Strindberg i Furusund, klädd i ljus sommarkostym och halmhatt.
Foto
Fotograf: Johansson, Otto (1881 - 1926). Strindbergsmuseet

August Strindberg i Furusund

Strindberg var väldigt förtjust i Stockholms skärgård och kom att besöka flera öar från 1870-talet och framåt. Mest kända är hans vistelser på Kymmendö, som bar litterär frukt i bland annat romanen Hemsöborna.

Strindberg besökte Furusund första gången 1875 och sista gången 1904 då fotot är taget.

Åren kring förra sekelskiftet blev orten populär bland konstnärer, skådespelare och musiker.

Där fick Strindberg inspiration till verken Taklagsöl, Fagervik och Skamsund och Ett drömspel.

Sommaren 1904 hyrde han Isola Bella, ett hus som i mitten av 1800-talet varit karantän under koleraepidemin. Hos sig hade han den då två år gamla dottern Anne-Marie. Skilsmässan från Harriet Bosse hade påbörjats och hon vistades en del i Paris men besökte dem på ön vid midsommar.

Fotot är taget av amatörfotografen Otto Johansson som arbetade i handelsboden vid ångbåtsbryggan. Strindberg är klädd i ljus sommarkostym, halmhatt och mönstrad kravatt. I fonden ser vi den jugendtapet Strindberg lät sätta upp inför Harriet Bosses ankomst.

Ur brev till Harriet, 19 juni 1904:
"Nu har jag byggt oss två hyddor invid hvarandra, det är, inredt oss två små vackra rum invid hvarandra, så att, om Du vill ha Lillan hos Dig, man bara stänger dörrn, som ju kan öppnas efter behag. Och detta i nedre våningen, der det är mera hemtrefvligt ändå."

Uppdaterad