Blå emaljerad skylt med vit text
Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

Skönstaholm, Söndagsvägen 40, Hökarängen-Farsta

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid Centrumhuset i Skönstaholm, Söndagsvägen 40)SKÖNSTAHOLM

uppfördes som hyresradhus 1950–52 av Fastig-
hetskontoret efter Nils Sterners och Erik F. 
Dahls ritningar. De 24 huslängorna med 150
lägenheter är väl inpassade i terrängen, som
öppnar sig mot söder. Landskapsarkitekter
var Walter Bauer och Erik Anjou. 1950-talet
var genombrottet för radhusbyggandet i Sve-
rige och Skönstaholm är ett gott exempel på
efterkrigstidens folkhemsarkitektur. Centrum-
huset rymde ursprungligen både en gemensam
panncentral och butiker. Torget med sin damm
är formgivet av Erik Glemme.

These terrace houses, seemingly embedded in
the forest, are a fine example of public housing
in Stockholm. Built in the early 1950s,
they were designed by Nils Sterner and Erik
F. Dahl of the city architects’ department. The
original design included local shops and other
amenities.

2020

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad