Blå emaljerad skylt med vit text
Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

Medborgarhuset, Medborgarplatsen (Medborgarhuset 1), Södermalm

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid entrén från Götgatan, nya entrén vid Medborgarplatsen, östra entrén vid Medborgarplatsen)MEDBORGARHUSET

invigdes 1939 med Martin Westerberg som
arkitekt efter en tävling. Med den då största
gymnastiksalen i landet, badhus, bibliotek och
möteslokaler skulle det bidra till ”ungdomens
fostran i fysisk och intellektuellt avseende” i
1930-talets stora folkhemsbygge. Finansierades
delvis av medel från Forsgrénska fonden, därav
badets namn. Byggnadens monumentala och
klassicerande formspråk kritiserades hårt och
ansågs av sin samtid som föråldrat. Renovering
2017–20 med i huvudsak bevarade funktioner.

The civic hall was designed by Martin Westerberg
and opened in 1939. With its public gym,
indoor bath, library and meeting rooms, it was
intended to ’foster the physical and mental
faculties of young people’ in accordance with
the ideology of the times. The building was
substantially renovated in 2017–20.

2020

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har Samfundet S:t Erik, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad