Blå emaljerad skylt med vit text
Text

Ersta diakonisällskap, Erstagatan 1 (Ersta 24)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid Erstagatan 1, Södermalm)


ERSTA DIAKONISÄLLSKAP
Diakonissanstalten grundades 1851 på Kungs-
holmen men flyttade till Södermalm efter att 
malmgården Stora Ersta inköpts 1862. Porthusen
från 1750-talet är kvar från malmgårdstiden,
där det norra är museum, det södra landets
största oblatbageri. Många äldre byggnader har
rivits och nya tillkommit under årens lopp.
Centrum i anläggningen är den goticerande
Ersta kyrka från 1872, ritad av Per Ulrik Sten-
hammar som även var arkitekt till ”Gamla
Diakonisshuset” i nyklassicism från 1864.

This charitable institution was founded in 1851
to meet the physical and spiritual needs of
Stockholm’s poor. It comprises a number of
buildings, including a bakery for communion
wafers and a church with a neo-gothic interior,
dating from 1872. This was designed by Per
Ulrik Stenhammar who was also responsible
for the neo-classical ’Old Deaconess building’,
completed in 1864.
(2020)


Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.
Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Diakonissanstaltens port vid Erstagatan

Diakonissanstaltens port vid Erstagatan

Diakonissinvigning i Ersta kapell

Diakonissinvigning i Ersta kapell

Ersta kapell, diakonissanstaltens 50-årsjubileum

Ersta kapell, diakonissanstaltens 50-årsjubileum

Järngrind vid diakonissanstalten vid Ersta

Järngrind vid diakonissanstalten vid Ersta

Järngrind vid diakonissanstalten vid Ersta

Järngrind vid diakonissanstalten vid Ersta

Porten till diakonissanstalten vid Erstagatan

Porten till diakonissanstalten vid Erstagatan

Sjuksköterskeinvigning i Ersta diakonissanstalt

Sjuksköterskeinvigning i Ersta diakonissanstalt