Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Selling, Gösta (1900-1996). Stockholms stadsbibliotek

Byggnadsbolag i brytningstid / Gösta Selling

Under 1800-talets sista årtionden ökade Stockholms befolkning kraftigt. Människor sökte sig till storstaden för att hitta sin försörjning i den växande industrin och de behövde någonstans att bo. På 1870-talet satte bostadsbyggandet igång i stor skala. Två byggnadsbolag dominerade de första åren: Stockholms Byggnads AB och AB Stockholms Byggnadsförening. Många av husen som byggdes finns kvar än idag, till exempel Villastaden på Östermalm.

Det här kapitlet innehåller foton, ritningar och kartor samt en käll- och litteraturförteckning. 60 sidor.

Innehåll
Byggnadsbolaget och Sturegatans tillkomst
Avveckling. Nya tomtägare fortsätter
Arbetarebostäder vid Brahegatan
Byggnadsföreningen startar med stora projekt
Villastaden
Byggnadsföreningen avvecklas
Hyreshus i Villastaden
Kampen mot exploatörerna
De sista villorna

Utdrag ur Studier och handlingar rörande Stockholms historia. 4. – 1975. – S. 189-249

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad