Omslagsbild Gamla spår & nya vägar
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Gamla spår & nya vägar : arkeologi inför E4 förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är ett vägprojekt som ska binda ihop södra och norra Stockholm. Innan bygget kunde starta på Järvafältet genomfördes under åren 2015-17 flera arkeologiska undersökningar. Mängder av fynd från olika tider gjordes, från stenåldersyxor till spår 1800-talets bebyggelse.

Den här boken berättar om undersökningarna på ett tydligt och lättläst sätt. Den innehåller ett stort bildmaterial med foton, teckningar och kartor samt en ordlista med enkla förklaringar av arkeologiska begrepp. 52 sidor.

Innehåll
Förord
E4 Förbifart Stockholm
Forntid och arkeologi på Järvafältet
Händelser vid Hansta
Arkeologi kring Hästa gård
Gravarna i Hjulsta
Osteologin berättar
Kulthuset på Hjulstabacken
Järnålderns agrara landskap i Hjulsta
Ett ögonblick på kultplatsen i Hjulsta
Spångas första sjukstuga

Uppdaterad