Omslagsbild Skönhet nytta och beständighet
Litteraturtips
Författare: Nerlund, Henrik (f. 1978). Stockholms stadsbibliotek

Skönhet, nytta och beständighet : Skönhetsrådet och Stockholms utveckling under 100 år / Henrik Nerlund

Skönhetsrådet bildades 1919 och är ett fristående expertråd inom Stockholms stad. Rådet har till uppgift att medverka i stadsbyggnadsprocessen som rådgivare och förslagsställare men även opponent. I den här boken berättas rådets historia med nedslag i viktiga händelser i stadens utveckling. Följ till exempel diskussionerna kring rivningen av Klara och Slussen.

Boken innehåller ett stort bildmaterial med foton, kartor och ritningar. Den avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt personregister och bildförteckning.

INNEHÅLL

FÖRORD
ETT KONTROVERSIELLT RÅD
SKÖNHETSRÅDETS IDEOLOGISKA RÖTTER
En ny samhällsordning
Stadsupplösningen
City-Beautiful-rörelsen i USA
Köpenhamn och Oslo som föregångare
Skönheten blir radikal i Stockholm
SKÖNHETSRÅDET SÖKER SIN ROLL
Rådet hänger i en skör tråd
Inventeringen av kulturhistoriska byggnader kan börja
Utsmyckning av stadens offentliga platser
Lantegendomarnas natur- och kulturminnen
Skyltar och ljusreklam
Skönhetsrådets reglemente ger en fastare grund
Pionjärerna Fredrik Ström och Anna Lindhagen
NYA FÖRBINDELSER ÖVER BROARNA
En evig uppgift
De stora broarna
Slussen får klöverblad
Tegelbacken – en svårlöst fråga
Strömbron – ett långlivat provisorium
Striden kring Centralbron och tunnelbanebron
STADENS NYA SKOLA
Den gamla staden
Giganternas kamp om Sveavägen
Höghus i Stockholm
Stadens vatten och utfyllnadsraseriet
Rivningarna i Klara kulminerar
Den nya tiden kommer till Gamla stan och Södermalm
Norrmalmsregleringen avslutas
Kungsträdgården och striden om almarna
STOCKHOLM UTANFÖR TULLARNA
Den nya staden
En modernistisk generalplan tar form
Grannskapsenheter och ABC-städer
Rekordåren
STADEN VÄXER INÅT
Åter till centrum
Söderleden och tredje spåret
Vasamuseet och Moderna museet får nya platser
Den nya innerstaden
Slussen byggs om igen
Förnyelsen av efterkrigstidens City
Höghus aktualiseras på nytt
DAGENS STADSUTVECKLINGSSKEDE
Från konstverk till nätverk
Stadens regler förhandlas om
Tre kontroversiella projekt
För Stockholms skönhet
NOTER
LITTERATUR OCH KÄLLOR
Litteratur
Offentligt tryck
Otryckta källor
Svenskt biografiskt lexikon
Tidskrifter
REGISTER
Personregister
Ledamotsförteckning
Sekreterarförteckning
Amanuens- och handläggarförteckning
BILDFÖRTECKNING

Uppdaterad