Sigvald Linné och Gunnar Nykvist med sköldar, Etnografiska museet.
Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Etnografiska museet

Afrikanska sköldar från London

År 1955 förvärvade Etnografiska museet en stor samling med vapen från det engelska museet The Wellcome Historical Medical Museum. På bilden syns museets föreståndare och professor Sigvald Linné samt rustmästare Gunnar Nykvist. En somalisk sköld av flodhästskinn är inklippt i bilden.

Uppdaterad