Sigvald Linné och Gunnar Nykvist med sköldar, Etnografiska museet.
Foto

Förvärv av vapensamling 1955, Etnografiska museet

År 1955 förvärvade Etnografiska museet en stor samling med vapen från det engelska museet The Wellcome Historical Medical Museum. På bilden syns museets föreståndare och professor Sigvald Linné samt rustmästare Gunnar Nykvist. En sköld av flodhästskinn är inklippt.