Omslagsbild Nationalmuseum
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Nationalmuseum i nytt ljus

Det här praktverket gavs ut i samband med att Nationalmuseet öppnade i oktober 2018 efter att ha varit stängt för restaurering i fem år. Förändringarna som gjorts – och varför de behövde göras – beskrivs detaljrikt i text och bild, men här berättas också museets hela historia.

Följ bland mycket annat med på arkitekten Fredrik Wilhelm Scholanders studieresa genom Europa, när han samlade inspiration till Nationalmuseums inredning. Louvren föll honom i smaken, men efter besöket på Neues Museum i Berlin kände han sig sjösjuk och ”måste gå hem och hvila ögonen”.

Den nya inredningen med mer ljus, starkare färger och nya sätt att visa föremål visas i både skisser och konstfärdiga fotografier. 303 sidor.

Innehåll
Förord
Introduktion
Bilder av det nya huset
–1866
   Friedrich August Stülers ritningar till Nationalmuseum, ett urval
   Nationalmuseums förhistoria
   Nationalmuseum 1866
   Den ursprungliga museibyggnaden
1866–2012
   Museum i förändring
   Museibyggnad i förvandling
2012–
   Nationalmuseum 2018
En restaurerungsideologi tar form
   Ett modernt museum i en historisk byggnad
   Restaureringsideologin realiserad
   Ljuset på Nationalmuseum
   Nya samlingspresentationer
   Inredning av utställningsrum
   NM& – den nya restaurangen
   Nya verk och nya sammanhang
   Bilder av det nya museet

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad