Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Söderberg, Johan (f. 1950). Stockholms stadsbibliotek

Stockholm på 1700-talet : metropol i stagnation / Johan Söderberg

Från mitten av 1700-talet och 100 år fram i tiden, bromsades befolkningsutvecklingen i Stockholm. Även ekonomin stagnerade. I det här kapitlet diskuteras orsakerna till detta. Det handlar bland annat om förändringar i textilbranschen och klassklyftor samt hög dödlighet, speciellt bland män. Begravningsplatserna blev överfulla. Så här beskrivs kyrkogården vid Katarina år 1780: kyrkogården på södra sidan visade dälder och höjder om varandra, varest benknotor och huvudskallar liksom tittade upp ur jorden”. 12 sidor.

Innehåll
Storstädernas tillbakagång
Vuxna män mer utsatta
”Den sexuella revolutionen”?
Fattiga och rika

Utdrag ur Söderberg, Johan, Den moderna människans uppkomst och andra uppsatser. – 2000. – S. 87-98

Uppdaterad