Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Söderberg, Johan (f. 1950). Stockholms stadsbibliotek

Inflation i 1500- och 1600-talets Sverige / Johan Söderberg

I det här kapitlet om inflation i Sverige under 1500- och 1600-talen, behandlas speciellt priser och löner i Stockholm. Reallönen för en arbetare i Stockholm minskade kraftigt under 1500-talets senare del. Det blev mycket dyrt att köpa mat och annat livsnödvändigt. Kapitlet innehåller flera tabeller och diagram. 16 sidor.

Utdrag ur Söderberg, Johan, Den moderna människans uppkomst och andra uppsatser. – 2000. – S. 142-157

Uppdaterad