Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Söderberg, Johan (f. 1950). Stockholms stadsbibliotek

Den moderna människans uppkomst / Johan Söderberg

Det här kapitlet om den moderna människans uppkomst handlar också till stor del om Stockholm. Det är i huvudstaden som det finns tydlig statistik vad gäller till exempel dödligt våld och kunskapsnivå. Just nedgången av dödligt våld under mitten av 1700-talet tillsammans med höjningen av kunskapsnivån vid samma tid, är tecken på det moderna samhällets framväxt. 20 sidor.

Så här beskrivs ”det nya Stockholm” i en tidning 1770:

Du anmärker, huru lefnadsarten helt och hållet ändrat sig sedan du sist såg Stockholm. Att kunna dricka mycket och att jämt finnas på källaren samt att icke fly för ett slagsmål, däri bestodo i din ungdom de förnämsta nöjen, däri var en allmän täflan och däri satte man sin point d´honneur. Den som ville passera för karl, borde kunna uppvisa långa källarräkningar, hafva vinfläckar på manchetterna och bära hederliga blånader efter någon allvarsam käppväxling med vakten eller med sin rival. Vi äro lyckliga att hafva i denna del ombytt seder…

Utdrag ur Söderberg, Johan, Den moderna människans uppkomst och andra uppsatser. – 2000. – S. 19-38

Uppdaterad