Omslagsbild Hållbara Hökarängen
Litteraturtips
Författare: Elfors, Susanna (f. 1972). Stockholms stadsbibliotek

Hållbara Hökarängen : en dokumentation av ett utvecklingsprojekt / Susanna Elfors

Hökarängen byggdes på 1940-talet i funktionalistisk stil. Bostäderna skulle vara ljusa och praktiska. Ett litet centrum innehöll både närservice för invånarna och gemensamhetslokaler för det lokala föreningslivet. De flesta lägenheterna i Hökarängen är små, ettor eller tvåor. Det ansågs vara mycket rymligt för en arbetarfamilj med flera barn.

Den här boken handlar mestadels om Hökarängen idag. Ett projekt som startade med ambitionen att förbättra stadsdelen har mynnat ut i ett miljöarbete. Läs mer om alla de delar som kan bidra till ett Hållbart Hökarängen: bikupor, bilpooler, återbruk och energihus med mera. 219 sidor.

Innehåll
Förord
Att göra världen lite mindre
Inledning

Hökarängens historia
Institutioner i Hökarängen
Centrumutveckling och verksamheter i Hökarängen
En levande stadsdel med konstens hjälp
Husen och hållbarhetsinvesteringar
Ett resurseffektivt Hökarängen
Samverkan med boende och lokala aktörer
Reaktioner på projektet
Hur kan erfarenheterna förvaltas?

Våra viktigaste tips
Avslutning
Tack
Källförteckning
Bildförteckning

Uppdaterad