Litteraturtips
Författare: Fogelström, Per Anders (1917-1998). Stockholms stadsbibliotek

Stockholm, staden vid vattnen : i sex vandringar / Per Anders Fogelström

I den här nätta boken från 1960 tar Per Anders Fogelström läsaren med på sex stadsvandringar i och utanför centrala Stockholm. Boken innehåller inga kartor, men promenaderna kan mycket väl följas i praktiken ute på stan, alla anvisningar står med i texten, som också informerar om historien kring allt som passeras. Men det går minst lika bra att läsa boken hemma i soffan, för att lära sig mer om stadens historia under alla sekel sedan grundandet, fram till bokens sista vandring, som handlar om cityomvandlingen som just då pågick. Där berättar Fogelström om mullrande grävskopor, utbyggnaden av tunnelbanan och de nya förorterna.

Förutom att den tidens cityomvandling, ”Norrmalmsregleringen”, är över och att tunnelbanan hunnit byggas ut ännu mer finns några stycken här och där som visar att också vardagslivet i Stockholm förändrats en del sedan 1960. Till exempel kanske vi inte riktigt känner igen oss i beskrivningen av Lundagatan på Södermalm: ”Här levs fortfarande gångna tiders småstadsliv. Tanter i hucklen hämtar vatten vid pumpen, ungar med indianfjädrar i håret hukar mellan klipporna på berget.” Tyvärr kan man inte heller ta den "kvällsfärd med spårvagn genom Norrmalm och över Kungsholmen" som Fogelström rekommenderar.

Boken ingår i en serie som heter ”Res med mig”, med tidstypisk formgivning. 79 sidor.

Innehåll:
Staden vid vattnen
Åter till medeltiden
Småstadsliv
Lustslott och kungliga parker
Konst i natur
Nuets stad – och framtidens

Uppdaterad