Litteraturtips
Författare: Rasch, Mårten (f. 1922). Stockholms stadsbibliotek

Bacchi halfö : Strömparterren i dikt och prosa / Mårten Rasch

Strömparterren nedanför Norrbro kallas här Bacchi halfö och syftar på den restaurangverksamhet som funnits på platsen. Speciellt åren 1854-1867 kunde det gå rätt vilt till när människor samlades där för att träffas och dricka alkohol. Den egentillverkade punschen var extra populär.

Författare och skribenter från tiden nämner ofta Strömparterren. Så här skriver journalisten Claes Lundin:

Och ångslupen kom och gick, och många af Strömparterrens glada gäster foro till Djurgården och några kommo efter en timme eller ett par tillbaka och slogo sig ned vid ett för tillfället ledigt bord – mörkret smög sig öfver Norrbro, där täta klungor af folk hängde öfver bröstvärnet, hörde på musiken och gjorde sina betraktelser öfver lifvet där nere. I Strömparterren tändes gas i hundratals skimrande lågor, och aftonförlustelsen öfvergick så småningom i nattlig oreda.

19 sidor.

Uppdaterad