Litteraturtips
Författare: Rasch, Mårten (f. 1922). Stockholms stadsbibliotek

Bland litteratörer och schackspelare : I Pavillon du Bazar vid Norrbro / Mårten Rasch

Norrbro var en riktig inneplats på 1800-talet. Där promenerade stockholmarna omkring och visade upp sig och tittade på andra. 1839 byggdes en basar på västra delen av Norrbro och där kunde invånarna bland annat gå på kafé. Pavillon du Bazar öppnades av konditorn Ferdinand de la Croix. Det var ett så kallat schweitzeri där det både serverades kaffe och alkohol. Stället blev snabbt populärt och drog bland annat till sig författare och skribenter. Dagens Nyheters grundare Rudolf Wall skriver så här:

De la Croix´s schweitzeri i bazaren vid Norrbro är ett ställe, som skall lefva i minnet och historien. Det är icke blott ur materiell, utan äfven ur intellektuell och politisk synpunkt en viktig centralpunkt, ett ställe som utbreder frihet, jemlikhet och isynnerhet broderskap mellan skiljda klasser.

28 sidor.

Uppdaterad