Litteraturtips
Författare: Rasch, Mårten (f. 1922). Stockholms stadsbibliotek

Flanörstråket à la mode : glimtar från Norrbro i 1850-talets konst och litteratur / Mårten Rasch

Det var på Norrbro det hände, åtminstone under andra hälften av 1800-talet! Då flanerade stockholmarna omkring på bron och visade upp sig och tittade på andra. Det finns mängder av bilder och historier från platsen. Så här beskrivs de typiska flanörerna och modelejonen i en visa från tiden:

Uti Stockholm man lider på lejon ej brist,
ty de svärma på Norrbro liksom mygg, gu´nås så visst!

Pariserfrack och rakhet i ryggen som en vägg
Och ansigte, beväxt af ett babyloniskt skägg. 

Alla ä´de franka,
mysk de dofta,
fastän ofta
panka!

21 sidor.

Uppdaterad