Litteraturtips
Författare: Flodin, Birgit. Stockholms stadsbibliotek

Skinheads i Stockholm : vilka är de och vad gör socialtjänsten? / Birgit Flodin

I början av 1980-talet samlades stora grupper skinheads i Gamla stan och 1986-1987 eskalerade våldet bland dem. Bland annat fanns konflikter mellan skinheadsgäng och grupper av ungdomar med invandrarbakgrund. Under 1990-talets första hälft kom en andra, liknande våldsvåg.

Det här är en rapport från Stockholms socialtjänsts Forsknings- och Utvecklingsbyrå om skinheads i Stockholms stad och kranskommunerna under 1990-talets mitt. Den besvarar fyra frågor om medlemmar i skinheadgäng: Vilken social bakgrund har ungdomarna? Hur kriminella är de? Hur ser ungdomarnas kontakter med socialtjänsten ut? Hur upplever föräldrarna ungdomarnas val av livsstil?

Förutom fakta i form av statistik finns här t.ex. några korta beskrivningar livsöden och citat från föräldrar, som ger en bild av ungdomarna i studien. 74 sidor.

Innehåll:
Sammanfattning
1. Bakgrund
  Skinheads – en historik
  Forskning om skinheads
  Socialtjänstens arbete med ungdomar
  Syfte och frågeställningar
2. Metod
  Urval
  Datainsamling och bortfall
3. Vilka var ungdomarna?
  Socioekonomisk bakgrund
  Social bakgrund
  Sammanfattning
4. Ungdomarnas kriminalitet
  Brottsaktivitet
  Juridiska påföljder
  Exempel på rättsfall
  Sammanfattning
5. Livsöden
  Göran, 15 år
  Linda, 16 år
  Tomas, 18 år
6. Kontakten med socialtjänsten
  Orsaker till aktualisering
  Vilket bistånd fick ungdomarna?
  Skinheadstillhörighet
  Förebyggande socialt arbete med skinheads
  Sammanfattning
7. Föräldrarnas upplevelser
  Varför blev ungdomarna skinheads?
  Föräldrareaktioner
  Behov av hjälp
  Att sluta vara skinhead
  Framtiden
  Sammanfattning
8. Diskussion
  Sammanfattning av resultaten
  Resultatens tillförlitlighet
  Att bli skinhead – och fortsätta vara det
  Kriminalitet
  Socialtjänstens arbete

Uppdaterad