Litteraturtips
Författare: Österlund, Birgitta. Stockholms stadsbibliotek

Finländsk befolkning på Södermalm under 1600-talets senare hälft / Birgitta Österlund

På 1600-talet invandrade många finländare till Stockholm. Många av dem bosatte sig på Södermalm. Exakta siffror på antalet invandrare saknas men författaren till det här kapitlet har tagit fram de uppgifter som finns. Exempelvis går det att se varifrån många finländare kom och vilka yrken som var vanligast. Vi får också möta några av personerna bakom statistiken till exempel notfiskaren Markus Nilsson Piska. 16 sidor.

Utdrag ur Studier och handlingar rörande Stockholms historia. 3. - 1966. - S. 324-339

30485

Uppdaterad