Omslag Stockholmsungdomar som klottrar
Litteraturtips
Författare: Shannon, David (f. 1967), Sundell, Knut (f. 1954), Löfholm, Cecilia Andrée.

Stockholmsungdomar som klottrar / Knut Sundell, David Shannon, Cecilia Andrée Löfholm

Synen på klotter och graffiti i Stockholm varierar beroende på politisk majoritet, men det har i många år diskuterats som samhällsproblem. Den här rapporten från 2002 innehåller forskning kring klotter och klottrande, en undersökning av vad som utmärker klottrande ungdomar i Stockholm, intervjuer med sju klottrare – eller graffitimålare – och en diskussion om förebyggande arbete mot klotter.

Författarna kommer bland mycket annat fram till att de som klottrat eller målat olaglig graffiti är bosatta i Stockholms alla stadsdelar och att andelen klottrare bland elever i grundskola och gymnasium är ungefär lika stor i Stockholm som i sex näraliggande kommuner.

Social bakgrund, trivsel i skolan, användande av droger, mobbning och andra omständigheter har undersökts i förhållande till klottrande och visat vissa tendenser. ”I jämförelse med andra studier av kriminella ungdomar liknar klottrande elever mer ett tvärsnitt av Stockholmsungdomar vad gäller social bakgrund” men klottrarna ”var som grupp betraktat avsevärt mer kriminella än övriga elever.” 54 sidor.

Innehåll
Sammanfattning
Forskning om klotter och graffiti – vad vet vi och vad vet vi inte?
Klottrande elever i grundskolans år 9 och gymnasiets år 2
Att börja klottra och att sluta – vad säger klottrarna själva
Förebyggande arbete mot klotter – några tankar

Rapporten finns även webbpublicerad i fulltext.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad