Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Tankar i Tensta

Stockholmsförorten Tensta är något av en symbol för det svenska miljonprogrammet – den jättelika satsning som på 1960-talet skulle lyfta en stor del av det svenska folkhemmet från misär till anständiga bostäder.

Så inleds skriften Tankar i Tensta. Tio kvinnor berättar här om sina liv och sina känslor för den plats som i media ofta beskrivs på ett negativt sätt. Boken avslutas med några kapitel som heter Dålig service, Det gröna Tensta, Arbetslösheten, Från full sysselsättning till arbetslöshet och Tensta – en ort med historia. 83 sidor.

Uppdaterad