Litteraturtips
Författare: Sennefelt, Karin (f. 1972). Stockholms stadsbibliotek

Politikens hjärta : medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm / Karin Sennefelt

Följ med till 1700-talets och frihetstidens politiska liv i Stockholm det vill säga det politiska liv som utspelade sig på torg, vinstugor och andra informella platser. Det var vanligt att medborgarna påverkade politiken genom pengar, kontakter och lobbying. Men vem räknades som medborgare? En spännande bok som inte är helt lättläst. 333 sidor.

Innehåll
Spindelns garn
Medborgardanande på 1700-talet
Stadens noder
Rörelse i det politiska landskapet
Att skapa ett sällskap
Gränser och trösklar i umgängeslivet
Politik in på kroppen
Medborgarna i Stockholm

Uppdaterad