Litteraturtips
Författare: Andersson, Karl-Olof (f. 1948). Stockholms stadsbibliotek

Per Anders Fogelström : ett liv för litteraturen, freden och miljön : en biografi / Karl-Olof Andersson

Tills nu har rätt litet skrivits om en av våra mest lästa författare, Per Anders Fogelström, som skildrat sin plats på jorden, staden Stockholm, i romaner och historiska verk.

Pojken som växte upp i den fattiga stadsdelen på Södermalm och som gick i fin skola för borgarklassen på Östermalm. En kontrast som tidigt gjorde honom uppmärksam på sociala skillnader och olika förutsättningar för människorna i stadsrummet. Erfarenheten av att leva i båda lägren och inte höra hemma vare sig i det ena eller andra formade klassbekämparen som hela sitt liv stred för allas lika rätt till utveckling och liv. Men som också värjde sig för att för snävt inordna sig i grupptillhörighet.

Friheten var hans trossats oavsett om den gällde religion, politik eller freden. Också i sitt förhållande till staden som blev hans filosofiska instrument förhöll han sig öppen och odogmatisk. Att bevara historiska berättelser och värden är nödvändigt men också att förnya och förändra. Den här biografin är lika mycket en berättelse om fredskämpen, antinazisten och miljökämpen Fogelström, som en berättelse om liv och politik i staden under 1900-talet. Om hur och av vilka det utformades. Som författare odödliggjorde han Henning, Lotten och Tummen i sin romansvit om staden Stockholm. Första delen heter ”Mina drömmars stad”.
Och som historiker bevarade han det förflutna åt framtiden. 335 s.

Uppdaterad