Litteraturtips
Författare: Forsmark, Ann-Sofi (f. 1966). Stockholms stadsbibliotek

Stockholmsfotografer : en fotografihistoria från Stockholms stadsmuseum / Ann-Sofi Forsmark

Stockholms stadsmuseum har en stor samling fotografier: 3,5 miljoner! I den här boken diskuteras samlingen utifrån olika perspektiv som t.ex.  den stora omvandlingen av staden kring förra sekelskiftet och utvecklingen av massmedierna. Boken innehåller naturligtvis en mängd foton och avslutas med ett kapitel om fototekniker, en förteckning över stockholmsfotografer samt en sammanfattning på engelska. 233 sidor.

Innehåll
Företal
Författarens tack
Stockholmsbilder – fotografi som visuell historia
Staden – fotografi som vittnesbörd och metod
Stockholmare – det intima fotografiet
Skeenden – det massmediala fotografiet
Seenden – fotografiet som källmaterial
Noter
Käll- och litteraturförteckning
Fotografiska tekniker och material
Bildförteckning
Fotografförteckning
Register
English summary

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad