Text
Författare: Almqvist, Carl Jonas Love (1793-1866). Stockholms stadsbibliotek

Ladugårdsarrendet/Almqvist, Carl Jonas Love (1793-1866)

En av Almqvists allmogeberättelser med ekonomiskt uppfostrande tendens. Här lär vi känna det unga paret Anders och Greta, deras längtan efter äktenskap, och en egen gård med egna djur i 1840-talets Stockholm.

Uppdaterad