Litteraturtips
Författare: Danielsson, Ing-Mari (f. 1947). Stockholms stadsbibliotek

Den bildade smaken : målade dekorationer hos borgerskapet i frihetstidens Stockholm / Ing-Mari Danielsson

Under 1700-talet blev målade tapeter högsta mode. Många av stockholmstapeterna finns bevarade. Några sitter kvar på sin ursprungliga plats i olika byggnader, andra har tagits omhand av Stockholms stadsmuseum vid rivningar. Det här är en en genomgång av dessa tapeter. Vilka stockholmare hade målade tapeter? Vilka var konstnärerna bakom målningarna? Vilka material användes? Vilka motiv var vanliga? Boken avslutas med en sammanfattning på engelska. Det finns också en omfattande litteraturförteckning, många bilder, ett personregister och en katalog med beskrivning av målade tapeter från 63 platser i Stockholm. 288 sidor.

Uppdaterad