Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Staden vi byggde : Svenska Bostäder under 40 år

Svenska Bostäder bildades i mitten på 1940-talet. Det här är historien om det allmännyttiga bostadsföretagets framväxt och utveckling. Bostadspolitiken har skiftat kraftigt genom åren. Till skillnad från idag köpte Svenska Bostäder på 1970-talet in en stor mängd fastigheter i Stockholms innerstad! Boken innehåller många fotografier från olika bostadsområden. 207 sidor.

Uppdaterad